MAS-Senter

MAS-Senter

MAS står for Mestring-Aktivitet-Samspill. Vi er en ideell stiftelse som jobber for å gi mennesker en verdig hverdag gjennom å tilby kurs i diverse håndverksteknikker.
Vår undervisning skal gjennom et trygt og stabilt miljø oppøve elevenes ferdigheter, styrke deres selvfølelse og forebygge ensomhet. Deltagelse i MAS’ undervisning gir eleven sosial trening og er et ledd i elevens rehabiliteringsprosess ved hjelp til selvhjelp. Det er et byomfattende tilbud i Oslo til mennesker i alderen 18-67 år.

MAS’ gir mennesker med psykiske og fysiske helseutfordringer muligheten til å mestre et håndverk og bli en del av et sosialt nettverk. Vår metode går ut på å gi hver enkelt elev kreative utfordringer som styrker deres mestringsfølelse. Vi bruker håndverket som et middel til hjelp til selvhjelp. Ved å lede fokus vekk fra sykdom og problemer og over på håndverk og sosialt samspill erfarer vi at deres selvfølelse vokser og de styrkes i møte med samfunnet for øvrig.

Åpningstider
MAS-Senter
Åpningstider

Mandag – fredag:
Undervisning mellom 10:00 – 14:00
Person
Ta kontakt med
MAS-Senter

Kontaktperson:
Tonje Andersson

Telefon
22 25 40 30