Røde Kors Familiesenter

Røde Kors Familiesenter

Røde Kors familiesenter er en møteplass for hele familien. Her kan barn og foreldre delta på gratis aktiviteter, bli kjent med andre familier og få informasjon og veiledning.

Åpningstider
Røde Kors Familiesenter
Åpningstider

Tirsdag 16:30-20:00
Torsdag 16:30-20:00
Lørdag 12:00-15:00
og egne tider for familieturer
Avvikende åpningstider i juni, juli og august.
Person
Ta kontakt med
Røde Kors Familiesenter

Kontaktperson:
Nina Strøm Christensen

Telefon
477 57 234